Nacházíte se: Nákupní řád
facebookyoutube

KAMENNÝ OBCHOD:

Creative IC Praha, s.r.o.
Dr. Marodyho 912/16
196 00 Praha 9 - Čakovice

Tel/fax: 266 310 617
mobil: 607 937 934
E-mail: creative@icpraha.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

dno ovál 24x14cm

Nákupní řád

NÁKUP BEZ RIZIKA

1. Nepoužité zboží můžete vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Zboží lze rovněž vyměnit za jinou velikost či barvu nebo za jiný artikl.

2. V případě vrácení nás prosím ihned kontaktujte na tel. 283931436. Nevracejte zboží formou dobírky, zašlete obyčejný cenný balík, částka nebo rozdíl částek při výměně Vám bude poukázán do 30 dnů.

3. Při výměně zboží neúčtujeme poštovné a balné, platíte pouze za odeslání zpět k nám

OCHRANA OSOBNÍCH DAT 

Během využívání e-shopu jsou shromažďovány objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas
Používáním e-shopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na e-shopu publikovány.

Obchodní podmínky

1. Prodávající : IC Praha, s.r.o. 
Cukrovarská 512
196 00 Praha 9 - Čakovice
IČ: 26190991
DIČ: CZ26190991
číslo účtu:
Zapsáno v OR 27.07.2000 vedeném KOS v Praze, oddíl C, vložka 78353.

2. Expedice ze skladu probíhá druhý den po obdržení objednávky, dle způsobu dopravy zboží přijde do 14 kalendářních dní.

3. V případě, že zboží není skladem, je objednávka o toto zboží krácena.Pokud se jedná o položku v blízkém čase naskladněnou bude zákazník vyrozuměn e-mailem či telefonicky.

4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží a jeho převzetím.

5. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti. Toto právo se vztahuje na zásilky, které se vrátily zpět k prodávajícímu. Kupujícímu následně zaniká nárok na vytvoření internetové objednávky.

6. Zboží je zasíláno přepravní službou General Parcel. Platba internetové objednávky je vždy provedena dobírkou, hotově nebo bankovním převodem.

7. K ceně zásilky se připočítává poštovné dle výše uvedeného ceníku, v případě dobírky se dále připočte příplatek k přepravnému.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je uskutečněno:

Písemným zrušením před odesláním zboží.

9. V případě nepřevzetí zásilky si prodávající vyhrazuje právo fakturovat kupujícímu vícenáklady cca 500,-Kč, vzniklé vrácením zásilky.(příprava zboží, balné, přeprava,poštovné)

Reklamační řád

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele):

1. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit a to nejpozději do 2 pracovních dnů od přijmutí zboží. Dále musí postupovat dle článku IV. v tomto reklamačním řádu.Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu (dopisem, e-mailem) o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době převzetí, avšak projevily se později. Je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku III. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:

  • Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné.
  • Dodání chybějícího množství zboží.
  • Odstranění vad opravou.
  • Přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

4. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, dodat zboží v neporušeném, nenošeném stavu s původními etiketami.

5. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

  • Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  • Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.